Een ondernemer heeft te maken met verschillende fiscale wetten en regelingen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Denk hierbij aan keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan. Het is daarom van belang dat u als ondernemer op de hoogte bent van uw fiscale rechten en verplichtingen. Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding als ondernemer beoordelen wij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Uw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als u aan de eisen voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. U kunt dan gebruikmaken van een aantal speciale regelingen.
Zo kunt u ondermeer te maken hebben met:

  • Omzetbelasting …….(o.a. bij levering van producten of diensten)
  • Inkomstenbelasting …….(o.a. bij winst uit een eenmanszaak of salaris uit een BV)
  • Loonheffingen …….(inhouding en afdracht bij loon van personeel)
  • Vennootschapsbelasting …….(o.a. bij winst uit een BV of NV)
  • Dividendbelasting …….(bij winstuitkeringen op aandelen)